/ Om turløpet

Hav til Hei
– Kvinesdal på langs

Et turløp i Kvinesdal på 71 km,
fra Feda i sør til Knaben i nord.

Løpsfakta

 • Hav til Hei er en tur uten konkurranse og tidtaking.
 • Turen er inndelt i ulike etapper med gå/løping (skogsstier / grusveier) og sykkel/rulleski (asfalt).
 • Det deles inn i 4 startpuljer fra starten på Feda + 1 pulje fra Storekvina.
 • Det er 4 mat- og drikkestasjoner underveis.
 • Mulighet for overnatting på Knaben Leirskolefor de som melder seg på det.

Tidspunkter

 • Alle må møte 30 minutter før sin start
 • Puljer har ulike starttidspunkt fra morgenen, se under
 • Beregnet ankomst på Storekvina på puljene fra Feda er ca. kl. 13:00
 • Alle puljer starter felles fra StoreKvina kl. 13:30 (rulleski  kl. 13:20)
 • Målgang på Knaben er normalt ca. kl. 17:00 – 18:30
 • Kl. 20:00 er det mat/sosialt på Knaben

Spørsmål?

For nærmere informasjon/spørsmål kontakt
Olav Sindland tlf 93451200 eller e-post olasindl@online.no

Løpskart

Velg en pulje

Pulje 1

Sort

Starter 07:00

Beregnet for de som vil bruke ekstra tid fra Feda til Storekvina

Pulje 2

Gul

Starter 07:30

Beregnet for vanlig gode trimmere som vil gå og sykle/rulleski

Pulje 3

Blå

Starter 08:15

Beregnet for litt aktive trimmere som vil gå/løpe og sykle/rulleski

Pulje 4

Rød

Starter 09:00

Beregnet for aktive trimmere som vil gå/løpe og sykle/rulleski

Pulje 5

Grønn

Starter 13:30

Light versjonen, ca. 36 km. Start med sykkel/rulleski fra Storekvina

Tidsplan for puljer og etapper

 

Strekning Pulje  1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5 Pause
1 Feda båthavn
<> Frøytland
30 m 30 m 30 m 30 m
2 Frøytland
<> Kleiven
2t 45m 2t 30m 2t 1t 45m 15m
3 Kleiven
<> Storekvina
2t 45m 2t 30m 2t 10m 1t 45m 20m
4 Storekvina
<> Lindland bru
1t 30m 1t 30m 1t 15m 1t 1t 30m 15m
5 Lindland bru
<> Netlandsnes
2t 2t 1t 45m 1t 15m 2t 15m
6 Netlandsnes
<> Knaben
1t 1t 1t 45m 1t

 t = time, m = minutt

Viktig informasjon og vilkår

 1. Deltagerne MÅ merke sykkel, rulleski og bager med navn, pulje og fargebånd. Fargebånd deles ut før start.
 2. På matstasjoner blir alle sykler, rulleski og bager tatt ut av følgebil og plassert på anvist puljested. Deltagerne har ansvar for at disse blir lastet på ledig følgebil.
 3. Storekvina: Deltagere som ikke er klar til start ca kl 13:30 oppfordres til å sykle resten av turen. Egen oppsamlingsbil for disse fra Storekvina.
 4. Kun de som ankommer Lindland Bru etter kl. 15:00 kan velge å sykle videre til Netland istedenfor å ta Kyrkjevegen.
 5. INGEN starter fra Storekvina før startsignal blir gitt. Følgebilene skal kjøre først. Rulleskiløperne starter litt før syklistene.
 6. Deltagerne må vise hensyn til øvrig trafikk på sykkel- og rulleski-etappene. Bruk hjelm. Veien blir merket med skilt.
 7. Deltagerne må være 15 år eller under foreldres ansvar.
 8. Det er begrensede toalettmuligheter på Storekvina.
 9. Deltagerne skal respektere puljeleder og holde seg bak denne.
 10. Gi beskjed til puljeleder hvis du har en sykdom – diabetes, epilepsi osv. 
 11. Det er førstehjelpsveske i drikkebil.
 12. Gyldig lisens er deltagernes ansvar. Arrangøren har ingen ekstra forsikring for deltagerne eller deres utstyr.
 13. Det er følgebiler på hele turen som transporterer utstyr, bagasje, mat, drikke etc. Ta med drikkebelte. Kjentmann er ansvarlig for hver gruppe. INGEN KONKURRANSE / TIDTAKING!
 14. Påmelding etter påmeldingsfristen kan gjøres mot et tillegg på kr 250 i startkontigent. 
 15. Det er ikke tillatt med tandem eller el-sykkel, heller ikke følgebiler som følger grupper på sykkel etappene.
 16. Påmelding med innbetaling gjøres online, på deltager.no
 17. Innbetalt startkontingent tilbakebetales ikke ved manglende frammøte eller hvis man trekker seg etter påmeldingsfristens utløp.