Styret

Olav Sindland

Leder

Leif Hunsbedt

Nestleder & Kasserer

Dag Runar Egeland

Webside & Påmelding

Svanhill Eilertsen Lervik

Ansvarlig Knaben

Vedtekter

 1. Turen ble etablert første gang 24. mai 2008 av Olav Sindland, og er blitt arrangert hvert år etter dette.
 2. Kvinesdal på langs – fra hav til hei er registrert som egen forening 31.08.2010.
 3. Kvinesdal på langs – fra hav til hei er en selvstendig forening med eget styre. Ved eventuelt oppløsning vil de midler foreningen disponerer tilfalle de formål nevnt i pkt. 6.
 4. Foreningen arrangerer trimturen Kvinesdal på langs – fra hav til hei årlig i slutten av mai og er for alle fra 15 år. Turen er uten tidtaking, går fra Feda til Knaben og er oppdelt i etapper for rulleski/sykkel og gå/jogg.
 5. Foreningen har et styre på 4 personer, hvorav minst en kvinne, og består av leder, nestleder, kasserer og styremedlem.
  • a) I saker hvor styret er delt teller lederens stemme dobbelt.
  • b) Styret er forpliktet å føre regnskap som blir revidert.
  • c) Velger et styremedlem å fratre, finner resterende styre et nytt styremedlem
  • d) Styret kan velge ut et styremedlem mot et nytt.
  • e) Styret oppretter konto i Kvinesdal Sparebank.
  • f) Styret har ansvar for gjennomføring av Kvinesdal på langs – fra hav til hei.
 6. Foreningens hovedmål er å arrangere Kvinesdal på langs – fra hav til hei. Overskuddet fra dette skal brukes til å bidra med å legge til rette for utøvelse av vinteridrett, skiløyper, skianlegg og lignende, samt utstyr til dette, som kan komme allmennheten i regionen til nytte.
 7. Styret bestemmer hvor mye av overskuddet som skal benyttes hvert år og til hvilke tiltak. Lag og foreninger kan søke styret innen 1. november om tildeling av neste års overskudd til aktiviteter i henhold til pkt. 6. Dette skal være klart innen 31. desember før neste års tur og skal, hvis mulig, offentliggjøres i innbydelsen.

Logo