Frivillige & Støtteapparat

Vi takker og bukker for fanastsike frivillige medarbeidere
– og alt som stilles til disposisjon for Hav til Hei!

Netland & Sønner
AMV
Holm AS
Kloster AS 
Eramet
Kvinesdal Dekkservice Henger
Tove Bjerva
Irene Drange
Stanley Egeland
Ole Christian Egenes
Per Egaas
Alice Engedal
Camilla Engedal
Solveig Espeland
Kjell Førland
Terje Galdal
Anne Marit Jerstad Grunvåg
Jan Gulliksen
Tonny Haugland
Irene Hjemlestad
Ole Tobias Hjemlestad
Anders Magne Homme
Solfrid Hovden

Per Sverre Kvinlaug
Kjell Kvinlaug
Svanhild Lervik
Bernt Inge Lervik
Astrid Netland
Kenneth Nilsen
Turid Nilsen
Astrid Omland
Odd Omland
Else P Rafoss
Grethe Kristin Reiersen
Randi Reiersen
Arne Roksvåg
Kjersti Røynestad
Arnfinn Røynestad
Anne Trine Sindland
Ingunn Sindland
Kristian Sindland
Stian Sindland
Thor Reidar Skogestad
Turid Stokkeland
Leif Tønnessen
Frank Øysæd