Frivillige & Støtteapparat

Vi takker og bukker for fanastsike frivillige medarbeidere
– og alt som stilles til disposisjon for Hav til Hei!

Terje Galdal A/S

Terje Galdal

Arne Rokstad

Kvinesdal Dekkservice Henger

Stanley Egeland

Asvo Kvinesdal

Jan Gunnar Eriksen

Netland & Sønner

Thor Reidar Skogestad

Frank  Øysæd

Kvinesdal Kommune    M/henger

Anders M. Homme

Arvid Orre

AMV Kjell Kvinlaug

Holm AS Per Egaas

Asfaltservice Reidar Røiseland

Sverre Moland M/Henger

Sverre Moland

Eramet henger

Arnfinn Røynestad

Bil Ole Tobias M/Henger

Ole Tobias Hjemlestad

Bil Martin Opofte

Randi Reiersen

Bil Kloster A/S

Nils Sindland

Bil Irene Drange

Victoria Lorentzen

Bjørn Lorentzen

Tove Bjerva

 

Grethe Kristin Reiersen

Turid Nilsen

Gerd S. Josdal

Camilla Engedal

Rine Sindland

Ingunn Sindland

Astrid Netland

Tonny Haugland

Else P. Rafoss

Kjersti Røynestad

Svanhild Lervik

Mona Netland

Solveig Espeland

Turid Stokkeland

Odd Omland

Astrid Omland

Torunn Andersen Kraageland

Bjørg Hallingsgård

Ahmed Lindhov

Banken Kvinesdal Sparebank