Frivillige & Støtteapparat

Vi takker og bukker for fanastsike frivillige medarbeidere
– og alt som stilles til disposisjon for Hav til Hei!

Kvinesdal Dekkservice Henger

Ole Christian Egenes
Netland & Sønner
AMV
Holm AS
Kloster AS 
Eramet
Bil Ole Tobias M/Henger
Kjell Førland 
Bil Martin Opofte
Bil Nina Iren Sindland
Bil Bente Skregeli
Bil ASVO
Jan Gunnar Eriksen
Anne Svindland
Anne Trine N. Sindland
Tove Bjerva
Marianne Andersen
Anne Marit Jerstad Grundvåg
Aleksander Sindland
Astrid Netland
Else P. Rafoss
Svanhild Lervik
Solveig Espeland
Odd Omland
Mona Netland

Stanley Egeland 
Thor Reidar Skogestad
Frank Øysæd 
Kjell Kvinlaug
Per Egaas 
Leif Tønnessen
Arnfinn Røynestad
Ole Tobias Hjemlestad
Alf O Nilsen M/Bil
Randi Reiersen
Nils Sindland
Grethe Kristin Reiersen
Turid Nilsen
Camilla Engedal
Solfrid Hovden
Kristian Sindland
Irene Drange
Irene Hjemlestad
Kjersti Røynestad
Alice Engedal
Turid Stokkeland
Astrid Omland
Bjørg Hallingsgård
Tonny Haugland
Evelyn Kittelsen
Gerd Hallingsgård