Om og om igjen!

 

Noen må bare være med – år på år. 
Som frivillige medarbeidere eller deltakere.
Vi takker og feirer!

 

Hav til Hei premier 2023

 

10 års deltakere

 • Lene Endresen
 • Tone Kvinlaug Kongevold
 • Tor Arve Lindefjell
 • Olav Hansen
 • Stanley Rafoss

5 års deltakere

 • Ole Hansen
 • Stig Ole Rek
 • Kenneth Glendrange
 • Eva Merethe Gotheim
 • Joakim Svindland
 • Tor Helge Haneberg
 • Janne Gyland
 • Erlend Oskar Risnes
 • Terje Johansen
 • Aleksander Næset
 • Leiv Gunnar Skiftun

10 års medarbeidere

 • Stanley Egeland
 • Per Egaas
 • Kjell Førland
 • Kenneth Nilsen

5 års medarbeidere

 • Tove Bjerva
 • Solveig Espeland
 • Svanhill Lervik
 • Kristian Sindland

Hav til Hei premier 2022

 

10 år deltakere

 • Odd Inge Knabenes
 • Vivian Frigstad Kvinlaug
 • Marion Bakken
 • Mona Netland
 • Gerd Hallingsgård
 • Martin Opofte
 • Grethe Farstad
 • Berit Elve

5 år medarbeider

 • Turid Nilsen

5 års deltakere

 • Jan Terje Strømland
 • Anne Marit Andersen
 • Sindre Netland
 • Stig Ole Rek
 • Reidar Berntsen
 • Dag Runar Egeland
 • Anne Linn Staddeland
 • Ida Synnøve Lohne
 • Monica Gausdal
 • Johnny Røyseland
 • Rune Risnes
 • Tormod Bø

Hav til Hei premier 2019

10 års medarbeidere

 • Astrid Omland
 • Odd Omland
 • Randi Reiersen

10 år deltakere

 • Martin Arne Mygland
 • Lars Hjelleseth
 • Sverre Egaas
 • Torhild Øysæd
 • Audhild Didriksen
 • Ole Helle
 • Frank Øysæd
 • Benedikte Nilsen Skogestad

5 år medarbeidere

 • Alice Engedal
 • Jan Gunnar Eriksen
 • Thor Reidar Skogestad

5 års deltakere

 • Kjell Drange
 • Thomas Westerholm
 • Arnfinn Gradert
 • Markus Gurgen
 • Ronny Warmbrodt
 • Sonja Eftestøl
 • Mattias Stakkeland
 • Ludvig Haaland
 • Are Manneråk
 • Siv Tone Rossevatn
 • Ingrid Kvinen
 • Lena Abrahamsen
 • Wenche Haaland
 • Ole Asbjørn Lillehei
 • Svein Bakke Sira
Hav til Hei premier 2018

10 års medarbeidere

 • Alf O. Nilsen
 • Anne Trine N. Sindland
 • Grethe Kristin Reiersen

10 års deltakere

 • Bjørg Hallingsgård
 • Martin Opofte
 • Tom Arild Josdal
 • Kjell Kvinlaug
 • Svein Hobbesland
 • Ove Drange
 • Anne Jofrid Hovland
 • Turid Johansen Røyseland
 • Jan Roger Farstad
 • Arne Gulliksen
 • Stanley Røynestad
 • Trond Thoresen
 • Espen Johnsen
 • Jan Inge Beckstrøm

5 års medarbeidere

 • Else P Rafoss
 • Leif Tønnessen

5 års deltakere

 • Lars Kristian Versland
 • Vidar Stornes Midtbø
 • Ingvald Nilsen
 • Anne Marit Andersen Sayed
 • Gurli Refvem
 • Espen Hobbesland
 • Synne Eftestøl
 • Hege Gausdal
 • Frode Fedjestad
 • Hans E.H. Jakobsen
 • Per Hompland
 • Miriam Netland
 • Kennet Melkvik
 • Morten Egaas
 • Anne Sanden Kvinen
 • Per Sigurd Sindland
 • Ansgar Røyseland
 • Svein Hogstad
 • Jorna Klungland
Hav til Hei premier 2017

10 års medarbeidere

 • Tone Beckstrøm
 • Irene Hjemlestad
 • Astrid Netland
 • Ole Tobias Hjemlestad
 • Tor Mygland
 • Terje Vinningland
 • Jan Gulliksen

10 års deltakere

 • Olav Sindland
 • Leif Hunsbedt
 • Halvor Johnsen
 • Ellen Johnsen (3 år medarbeider/7 år deltaker)
 • Per Risnes
 • Geir Rusdal
 • Jan Kristian Stordrange
 • Ove Larsen
 • Sigbjørn Risnes
 • Evelyn Kittelsen
 • Per Versland
 • Astrid Mygland
 • Walter Kittelsen
 • Siri Mygland
 • Leif Rune Omland

5 års medarbeidere

 • Ansgar Solberg
 • Jani Vinningland

5 års deltakere

 • Olav Andreas Røyland
 • Torjus Lindefjell
 • Tom Edvin Bergesli
 • Halgeir Strømland Nygård
 • Eva Janne Holstad
 • Hallvard Seljestad
 • John Kåre Våge
 • Sigbjørn Netland
 • Siri Risnes
 • Knut Brattgjerd
 • Inge Helle
 • Renate Hoveland
 • Odd Lilledrange
 • Jarle Reiersdal
 • Bjørn Arnfinn Moi
 • Sigrun Rafoss Hanson
 • Mat Britt Østefjells
 • John Terje Rosfjord
 • Anita Orthe
 • Rolf Kristoffersen
 • Eilef Netland
 • Dag Håland
 • Kjetil Aukland
 • Sonja Solås
 • Lene Røyseland Rosfjord
 • Jostein Øysæd
 • Karoline Mygland
 • Trine Mosvold Egeland
 • Vibeke Finkenhagen Langås
 • Roar Hanson
 • Janet Tveiten
Hav til Hei premier 2016

5 års medarbeidere

 • Hjørdis Johsen
 • Kjell Førland
 • Per Egaas
 • Stanley Egeland

5 års deltakere

 • Bodil S. Rusdal
 • Lene Renate Thoresen
 • Joachim Stoss
 • Stanley Rafoss
 • Tor Arne Lindefjell
 • Arild Tesaker
 • Helge Larsen
 • Tyra Risnes
 • Espen Jakobsen
 • Arild Svindland
 • Helge Stegemoen
 • Tone Kvinlog Kongevold
 • Kari Rennestraum
 • Svein Arne Solberg
 • Sivert H. Sivertsen
 • Olav Hanssen
 • Andreas J. Røyseland
 • Liv Rosvold
 • Ove Kjell Orthe
 • Lars Versland
 • Egil Sandsmark
 • Stein Arvid Endresen
 • Tommy Øysæd
 • Simen Mathias Risnes
 • Nils Olav Dunsæd
 • Anita Lindefjell
 • Torunn Moi Thune
 • Steven Bjelland
Hav til Hei premier 2015

5 års medarbeidere

 • Anne Lise Biktjørn
 • Janne Biktjørn
 • Ole Johnny Risnes
 • Thor Arvid Tagholt

5 års deltakere

 • Gordon Jakobsen
 • John Eftestøl
 • Erling Ågesen
 • Benedikte Skogestad
 • Anne Grete Hoveland
 • Anne Gry Egeland Andersen
 • Arnold Gulliksen Rosseland
 • Anne Tove Løvland
 • Johannes Løvland
 • Marianne Haugland
 • Malin Stokkeland
 • Frank Robert Øysæd
 • Solveig Eie
 • Turid Tjørnhom
 • Svein Inge Beckstrø
 • Kenneth Egenes
 • Inge Josefsen
 • Lene Endresen
 • Geir Nilsen
 • Helge Rafoss
 • Roy Terje Eikeland
 • Odd Inge Knabenes
 • Heidi Østebø
 • Ole Helle
 • Jan Reisersen
 • Ramona Rosseland
 • Jon Leimebø
 • Geir Johanssen
 • Arne Finkenhagen
 • Mona Netland
 • Oddvar Eftestøl
 • Preben G. Jakobsen
 • Marianne Bakken
 • Daniel Gundersen
Hav til Hei premier 2014

5 års medarbeidere

 • Anita Åmodt
 • Kenneth Nilsen
 • Åge Sindland
 • Odd Omland
 • Astrid Omland

5 års deltakere

 • Thomas Abrahamsen
 • Bård Grindland
 • Robert Vatland
 • Per Arne Skjekkeland
 • Judith Netlandsnes
 • Anna Homme
 • Astrid Omland
 • Svein Hobbesland
 • Reidar Helland
 • Rune Evensen
 • Samuel Lindefjell Moi
 • Svein Åge Hellestøl
 • Nancy Martinussen
 • Kathrine Gullestad
 • Alfhild Høiland
 • Lars Hjelleseth
 • Bjørn Hansen
 • Karsten Rafoss
 • Gerd Hallingsgård
 • Torhold Øysæd
 • Audhild Didriksen
 • Berik Elve
Hav til Hei premier 2013

5 års medhjelpere

 • Anne Trine Nilsen Sindland
 • Stian Sindland
 • Randi Reiersen
 • Øystein Øysæd
 • Grethe Kristin Reiersen

5 års deltakere

 • Melinda Frikstad
 • Rune Svindland
 • Terese Vidringsland
 • Laila Homme
 • Martin Arne Mygdland
 • Olav Schopmeier
 • Tom Arild Josdal
 • Ove Drange
 • Kristine Kassen
 • Anne Hovland
 • Smiliane Diviak
 • Gunn Omland
 • Øyvind Eie
 • Eva Røiseland
 • Anne Gulliksen
 • Elik Grønstøl
 • Janny Iren Reistad
 • Sverre Egaas
 • Turis J. Røyseland
 • Laila Egeland
 • Svenning Rafoss
 • Rune Endresen
 • Stanley Røynestad
 • Svein Arne Jerstad
 • Jan Inge Beckstrøm
 • Trond Thoresen
 • Anders Løvland
Hav til Hei premier 2012

5 års medarbeidere

 • Irene Sindland
 • Tor Mygland
 • Astrid Netland
 • Ole Tobias Hjemlestad
 • Terje Vinningland
 • Tone Beckstrøm
 • Alf O. Nilsen
 • Jenny Mygland
 • Jan Ove Moi
 • Irene Hjemlestad
 • Tom Josdal
 • Gerd Sindland

5 års deltakere

 • Olav Sindland
 • Astrid Mygland
 • Bjørg Hallingsgård
 • Espen Johnsen
 • Halvor Johnsen
 • Siri Mygland
 • Grete Farstad
 • Sigbjørn Risnes
 • Jan Roger Farstad
 • Martin Opofte
 • Ingvald Tjørnhom
 • Rune Endresen
 • Leif Hunsbedt
 • Rune Omland
 • Andy Syvertsen
 • Per Versland
 • Kjell Rosseland
 • Walter Kittelsen
 • Kjell Kvinlaug
 • Elise Løvland
 • Per Risnes
 • Martin Løvland
 • Anders Magne Homme
 • Ove Larsen
 • Jan Gulliksen
 • Jan Kristian Storedrange
 • Evelyn Kittelsen