OM FRA HAV TIL HEI

KVINESDAL PÅ LANGS – HAVTILHEI er et turløp i Kvinesdal på 71 km fra Feda i sør til Knaben i nord.

Det er en tur uten konkurranse og tidtaking.

Turen er inndelt i etapper gå/løping – sykkel/rulleski og gå/løpeetappene foregår på skogsstier og grusvei.

Turen er inndelt i 4 startpuljer fra starten på Feda og en pulje fra Storekvina (light versjon – ca 36 km)

Beregnet ankomst Storekvina pulje 1 – 4  ca kl 13.00

4 stk Mat/drikkestasjoner underveis

Alle puljene starter felles kl 13.30 fra Storekvina – Rulleski kl 13.20 og målgang på Knaben er ca kl 17.00 – 18.30

Kl 20.00 Mat/sosialt samvær med mulighet for overnatting på Knaben Leirskolefor de som melder seg på det.

 

Kl 07.00        Pulje 1 Svart  Beregnet for de som vil bruke ekstra tid fra Feda til Storekvina

Kl 07.30        Pulje 2 Gul      Beregnet for de som vil gå og sykle/rulleski.  VANLIG GODE TRIMMERE

Kl 08.15        Pulje 3 Blå      Beregnet for de som vil gå/løpe/sykle/rulleski. LITT AKTIVE TRIMMERE

Kl 09.00        Pulje 4 Rød     Beregnet for de som vil gå/løpe/sykle/rulleski.  AKTIVE TRIMMERE

Kl 13.30        Pulje 5 Grønn «Light» versjonen. Starter på Storekvina (skolen) Gå/sykle.

Frammøte alle puljer ½ time før start.

For nærmere informasjon om Kvinesdal på langs – havtilhei,ta kontakt med Olav Sindland tlf 93451200 eller mail olasindl@online.no

 

 

Løpsinformasjon

 1. Deltagerne MÅ merke sykkel, rulleski og bager med navn, pulje og fargebånd. Fargebånd deles ut før start.
 2. På matstasjoner blir alle sykler, rulleski og bager tatt ut av følgebil og plassert på anvist puljested. Deltagerne har ansvar for at disse blir lastet på ledig følgebil.
 3. Storekvina: Deltagere som ikke er klar til start ca kl 13:30 oppfordres til å sykle resten av turen. Egen oppsamlingsbil for disse fra Storekvina. Deltakere på rulleski starter 10 minutter før.
 4. Kun de som ankommer Lindland Bru etter kl. 15:00 kan velge å sykle videre til Netland istedenfor å ta Kyrkjevegen.
 5. INGEN starter fra Storekvina før startsignal blir gitt. Følgebilene skal kjøre først. Rulleskiløperne starter litt før syklistene.
 6. Deltagerne må vise hensyn til øvrig trafikk på sykkel- og rulleski-etappene. Bruk hjelm. Veien blir merket med skilt.
 7. Deltagerne må være 15 år eller under foreldres ansvar.
 8. Det er begrensede toalettmuligheter på Storekvina.
 9. Deltagerne skal respektere puljeleder og holde seg bak denne.
 10. Det er førstehjelpsveske i drikkebil.
 11. Gyldig lisens er deltagernes ansvar. Arrangøren har ingen ekstra forsikring for deltagerne eller deres utstyr.
 12. Det er følgebiler på hele turen som transporterer utstyr, bagasje, mat, drikke etc. Ta med drikkebelte. Kjentmann er ansvarlig for hver gruppe. INGEN KONKURRANSE / TIDTAKING!
 13. Ved stor påmelding kan påmelding bli stoppet før påmeldingsfristen.
 14. Det er ikke tillatt med tandem eller el-sykkel, heller ikke følgebiler som følger grupper på sykkel etappene.
 15. Påmelding med innbetaling gjøres online, på deltaker.no
 16. Innbetalt startkontingent tilbakebetales ikke ved manglende frammøte, eller hvis man trekker seg.

Vedtekter

 1. Turen ble etablert første gang 24. mai 2008 av Olav Sindland, og er blitt arrangert hvert år etter dette.
 2. Kvinesdal på langs – fra hav til hei er registrert som egen forening 31.08.2010.
 3. Kvinesdal på langs – fra hav til hei er en selvstendig forening med eget styre. Ved eventuelt oppløsning vil de midler foreningen disponerer tilfalle de formål nevnt i pkt. 6.
 4. Foreningen arrangerer trimturen Kvinesdal på langs – fra hav til hei årlig i slutten av mai og er for alle fra 15 år. Turen er uten tidtaking, går fra Feda til Knaben og er oppdelt i etapper for rulleski/sykkel og gå/jogg.
 5. Foreningen har et styre på 4 personer, hvorav minst en kvinne, og består av leder, nestleder, kasserer og styremedlem.
  • a) I saker hvor styret er delt teller lederens stemme dobbelt.
  • b) Styret er forpliktet å føre regnskap som blir revidert.
  • c) Velger et styremedlem å fratre, finner resterende styre et nytt styremedlem
  • d) Styret kan velge ut et styremedlem mot et nytt.
  • e) Styret oppretter konto i Kvinesdal Sparebank.
  • f) Styret har ansvar for gjennomføring av Kvinesdal på langs – fra hav til hei.
 6. Foreningens hovedmål er å arrangere Kvinesdal på langs – fra hav til hei. Overskuddet fra dette skal brukes til å bidra med å legge til rette for utøvelse av vinteridrett, skiløyper, skianlegg og lignende, samt utstyr til dette, som kan komme allmennheten i regionen til nytte.
 7. Styret bestemmer hvor mye av overskuddet som skal benyttes hvert år og til hvilke tiltak. Lag og foreninger kan søke styret innen 1. november om tildeling av neste års overskudd til aktiviteter i henhold til pkt. 6. Dette skal være klart innen 31. desember før neste års tur og skal, hvis mulig, offentliggjøres i innbydelsen.
 8. Styret ved stiftelsesdato 31.08.2010
  • Leder: Olav Sindland
  • Nestleder: Jan-Inge Beckstrøm
  • Styremedlem/webansvarlig: Ellen Johnsen
  • Styremedlem/kasserer: Leif Hunsbedt
ETAPPE STREKNING TID PULJE 1 TID PULJE 2 TID PULJE 3 TID PULJE 4 TID PULJE 5 PAUSE
1 Feda båthavn-Frøytland 30 min 30 min 30 min 30 min
2 Frøytland-Kleiven 2t 45min 2t 30min 2t 1t 45min 15 min
3 Kleiven-Storekvina 2t 45min 2t 30min 2t 10min 1t 45min 20min
4 Storekvina-Lindland bru 1t 30min 1t 30min 1t 15min 1t 1t 30min 15min
5 Lindland bru-Netlandsnes 2t 2t 1t 45min 1t 15min 2t 15min
6 Netlandsnes-Knaben 1t 1t 1t 45min 1t