FRIVILLIGE

Vi takker våre frivillige medarbeidere for arbeidet de legger ned på Kvinesdal på langs – fra hav til hei, også de firmaer som stiller biler til disposisjon.

Kvinesdal kommune med Tralle

Netland & Sønner

Ole Johnny Risnes

AMV

Holm AS

Trestokken

ASVO

Frode Skaren med henger(Eramet)

ASVO2

Kloster AS

Ole Tobias Hjemlestad med henger

Bil Martin Opofte

Alf O. Nilsen m/henger

Kvina Bygg v/Inge Haugland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenning Rafoss/Arne Rogstad

Terje Vinningland/Jan Gulliksen

Ole Johnny Risnes

Thor Reidar Skogestad/Kjell Kvinlaug

Per Egaas

Stanley Egeland

Jan Gunnar Eriksen

Leif Tønnessen

Terje Rørvik

Ansgar Solberg

Ole Tobias

Randi Reiersen

Alf O.Nilsen

Nils Sindland

Astrid Omland
Odd Omland
Solveig Espeland
Alice Engedal
Else Rafoss
Hjørdis Johnsen
Svanhild Lervik
Astrid Netland
Irene Hjemlestad
Aleksander Sindland
Kristian Sindland
Aleksander Sindland
Evelyn Kittelsen
Mona Netland
Bjørg Hallingsgård
Grethe Kristin Reiersen
Tone K. Beckstrøm
Tor Mygland
Kjell Førland
Gerd Hallingsgård
Turid Nilsen
Marianne Andersen
Camilla Engedal
Anne Trine N. Sindland
Per Sverre Kvinlaug
Tove Bjerge
Tina Syvertsen
Solfrid Hovden
Anne Marit Jerstad Grundevåg