VI STØTTER

  • 2008 Knaben IL kr. 20 000,-
  • 2009 Knaben IL kr. 40 000,-
  • 2010 Knaben IL kr. 60 000,-
  • 2012 Snøscooter m/løypeutstyr Golfbanen kr. 200 000,-
  • 2013 Shape Kvinesdal Stakeutstyr kr. 20 000,-
  • 2013 Fjotland IL Utbedring av Lysløype Kvinlog kr. 40 000,-
  • 2016 Knaben Vel Gapahuk til skiaktiviteter Knaben kr. 50 000,-
  • 2016 Knaben og Fjotland IL – 15 par rulleski/utstyrspakke – kr. 39 000,-
  • 2017 Knaben utvikling Prosjekt «Uværsløype» kr. 50.000,-